تلفن دفتر فروش: 03132670261 و 03132687551

تلفن همراه مدیریت: 09132064399 (مهندس امیر رجبی)

نشانی دفتر: اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، مکینه خواجو، مجتمع برق ادیسون، طبقه همکف، جنب آسانسور

نشانی کارخانه: اصفهان، نرسیده به بهارستان، جاده قلعه شور، بعد از پمپ گاز، منطقه صنعتی